Page 9 - kulzos dergi - Sayı 2
P. 9

bilim


         MDMA


                      3,4-metilenedioksi-n-metilamfetamin
                        yani bilinen adıyla -Ecstasy-

    İlk kez 1912 senesinde Alman ilaç firması Merck tarafından  Yazıda sürekli olumlu bir şeymiş gibi bahsettik ama bir
    Darmstadt’ta sentezlendi. 1970’lerde Chicago sokaklarına  çalışmada hali hazırda serotonin geri alımını inhibe ettiği bilinen
    düşmesine kadar insan üzerindeki etkileri hakkında çok da  MDMA’in transport bozukluklarının uzun süreli kullanımda
    bir çalışma yoktu. Kendisi bir serotonin ateşleyicisi ve geri  beyin fonksiyonlarında bozulmaya yol açtığı, bilinç bozuklukları
    alım inhibitörü olduğundan, antidepresanlarla aynı kategoride  yaptığı ortaya çıkmış. MDMA özellikle serotoninin üretildiği raphe
    inceleniyor. Zaten ilk çalışmalarda travma sonrası stres  nukleusuna etki ettiği gösterilmiş. (4) Daha can alıcı bir çalışmada
    bozukluğu, anksiyete, kronik hastalıkları olan hastalarda endişe  ise uzun süreli kullanımında beyin gri maddesinde 6.5 yıl içerisinde
    tedavisinde kullanılması düşünülmüş ki şu aralar empati  %5 hipokampüs hacminde ise %10 azalma gösterilmiş. Yani
    yoksunluğu gösteren, iç görü sahibi olmayan anmatisosyal  beyin erimiş diyebiliriz. İleri vakalarda alzheimer bulguları ortaya
    kişiliklerde, şizofreni hastalarında kullanılması tekrar gündemde.  çıkabilir diye de ekliyorlar. (5) Uzun süreli etkilerini araştıran bir
    MDMA’in etkilerinden en göze çarpanı insandaki arkadaş canlılığı  diğer çalışma ise hastaların karar verme mekanizmaları üzerine
    ve sevecenliği arttırması, ona empati yeteneği kazandırabilmesi. odaklanmış. Bunlar hakkında yapılan 12 çalışmayı derleyen bir
    (1) Bu açıdan otizmde bile kullanılabileceği söyleniyor. Gene  reviewa göre 5 tanesi uzun süreli kullanan hastaların genelde
    2010 senesinde Journal of Psychopharmacology, MDMA’in diğer  riskli tercihler yapmaya eğilimli olduğu, diğer çalışmalarda ise bir
    yolları tüketmiş post travmatik stres bozukluğu olan hastalarda  fark olmadığı gösterilmiş. Daha önceki çalışmalarda gösterilen
    hayat konforunu arttırabileceğini, semptomatik tedavisinde  beyin dokusu azalmasını pek de açıklamıyor bu. Bu kadar
    kullanılabileceğini söylemiş(2). Döndük şimdi tekrardan başa.  büyük kaybın sonrasında ciddi bilişsel bozukluklar beklenirdi.
    Zaten maddenin ilk kullanım amacı buydu ama psikiyatrik tedavi  Hatta hafıza sorunları bile yapmadığı gösterilmiş. Gayet normal
    değil eğlence amacı ile kullanılması, istismar edilmesinden sonra  gruptan farksız çıkmış uzun süreli kullanan vakalar(6). Bu ilacın
    kullanımları kaldırılmıştı.              en büyük sıkıntısı yapılan çalışmaların çok dar gruplarda yapılıyor
                               olması. O sebeple, bence araştırmacıların isteğine göre sonucu
    Ekztazinin duygudurum üzerinde ciddi etkileri var. Etkilerini  etkiliyorlar biraz.
    kabaca şu şekilde anlatalım. İlaç oral yolla alındıktan sonra etkisi  Özetle ilaç istismarı korkusu sebebi ile hala daha yeterli çalışma
    30-40 dakika içinde başlıyor ve 3-4 saat sürüyor. Bu süre zarfında,  yapılamamış olsa da, anksiyete post travmatik stres bozukluğu
    hareketlilik artıyor, bruzim (çeneyi sıkma, dişleri sıkma), horizontal  olan hastalarda kullanımına ılımlı bakılıyor. İlaç üzerine atılan
    nistagmus (göz titremesi, vertigo hastalarında da görülür) gibi  beyin dokusundaki atrofi etkisi ise çok da anlamlı bir çalışma
    etkiler ortaya çıkıyor. Erkeklerde erektil disfonksiyon, yani  olmadığı gözüküyor. Beyin üzerinde bir antidepresandan farklı
    sertleşme problemi de yapıyor ama bildirilmiş vakalar arasında  bir etkisi olduğunu düşünmüyorum. Fizyolojik bir bağımlılığı,
    idrar yaparken boşalma olanlar da var. Bunu basit bir fizyoloji ile  yoksunluk sendromu da bildirilmemiş ama psikiyatri servislerinde
    açıklamak mümkün. Otonom sinir sistemimizin iki parçası var:  ciddi psikojenik bağımlılığı olan hastalar var. Sizi iyi ve mutlu
    Sempatik ve parasempatik. Sempatik etkiler kaç ya da savaş  etme etkisi çok dramatik olduğundan, yani ilacı içtim yarım saatte
    etkileri. Gözler büyüyor kalp hızla çarpıyor vs. Parasempatik  mutlu oldum fikri yüzünden ciddi psikolojik bağımlılık yapıyor.
    aktivite ise özetle, tv karşısında göbeğinizi kaşıdığınızdaki haliniz.  Tıpkı kokain gibi. Hatta kokain burundan kullanıldığında bile
    Gayet rahat kalp atım hızınız düşük göz bebekleri küçülmüş.  anında başlıyor etkisi. Psikojenik bağımlılığı daha kuvvetli.
    Şimdi MDMA sempatik aktiviteyi artıran noradrenalin deşarjı
    yapıyor. Yani göz bebekleriniz büyüyor kalp atımınız artıyor.             @kurt adamdan hallica
    Sempatik aktivitelerden birisi de boşalma. Gel gelelim ereksiyon
    ise parasempatik bir aktivite. O sebeple ereksiyon olmasa da,  kaynakça:
                               1. gillinder bedi, david hyman, harriet de wit. ıs ecstasy an ‘empathogen’? effects of
    boşalma görülebiliyor.                ±3,4-methylenedioxymethamphetamine on prosocial feelings and ıdentification of
                               emotional states in others. biological psychiatry, 2010; 68 (12): 1134 doı: 10.1016/j.
                               biopsych.2010.08.003
    Beyin üzerinde temporal lob ve medial frontal lob arasındaki  2. the safety and efficacy of ±3,4-methylenedioxymethamphetamine -assisted
    akviteyi azaltırken amigdala aktivitesini artırıyor ki anksiyete  psychotherapy in subjects with chronic treatment-resistant posttraumatic stress disorder:
    rahatsızlığında bunun tam tersi gözüküyor. Bunun üzerine zaten  the first randomised controlled pilot study. journal of psychopharmacology, 19th july 2010
                               3. the effects of acutely administered 3,4-methylenedioxymethamphetamine on
    anksiyete tedavisinde kullanılması öngörülüyor. Beynin hafıza ve  spontaneous brain function in healthy volunteers measured with arterial spin labelling and
    duygu alanlarından sorumlu bölgelerindeki kan akımını azalttığı  blood oxygen level-dependent resting-state functional connectivity. biological psychiatry,
                               2014
    için de post travmatik stres bozukluğu tedavisinde kullanılması  4. meta-analysis of molecular imaging of serotonin transporters in ecstasy/polydrug
    gene mantıklı bir hal alıyor(3). Gerçi bana beynin herhangi bir  users. neuroscience & biobehavioral reviews, 2016
    bölgesindeki kan akımını azaltması fikri hiç masum gelmiyor.  5. preliminary evidence of hippocampal damage in chronic users of ecstasy. journal of
                               neurology, neurosurgery & psychiatry, 2011
    Ayrıca hangi ilaç damar spesifik olabilir anlamak güç.  6. verbal memory ımpairment in polydrug ecstasy users: a clinical perspective. 2016
                                                    7
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14