Page 8 - kulzos dergi - Sayı 2
P. 8

bilim

    Benim bahsettiğim atom saatinde sezyum-133 atomunun  bizden farklı işlemeye başlayacak ve muhtemelen bizim şimdimiz,
    rezonansı ölçülür. Sezyum-133 atomunun iki rezonansı arasındaki  onun geçmişi veya geleceği olacak. Ayrıca Einstein’ın teorilerine
    geçiş frekansı 9.192.631.770 Hz (s-1) olarak tanımlanıyor ve yüz  göre yerçekiminin de zaman üzerinde etkisi vardır. Yerçekimi ne
    milyon yılda sadece 1 kez sapıyor. Yani en doğru saati bilmek  kadar kuvvetliyse zaman o kadar yavaş akar. Bu teori ise bize,
    istiyorsak bu saate bakmalıyız. Yukarıda bahsettiğim deneyde ise  zamanda yolculuk yapmanın olabileceğini göstermektedir.
    iki aynı tipte atom saati ve bir jet uçak kullanılıyor ve saatlerden  Dünyada yerçekimi hissedemeyeceğimiz kadar küçüktür. Fakat
    biri jet uçağa konuluyor. Bu deney 1971 yılında bilim insanlarının  bir gökdelenin en tepesinde yaşayan insan yerden daha uzakta
    içinde atom saati olan jet uçağını dünyanın çevresinde uçurması ile  olduğu için yerçekiminden daha az etkilenecek, dolayısıyla
    yapılmış. Daha sonra yerdeki ve uçaktaki saatler karşılaştırılmış.  gökdelenin en alt katında yaşayan birisine göre zaman daha yavaş
    Sonuç Einstein’ın söylediği gibi olmuş, iki saat arasındaki fark  akacaktır. İşte bu sayede zamanda yolculuk yapabiliriz. Bir uzay
    saniyenin milyarda biri kadar çıkmış. Kısaca, Einstein uzay ve  mekiğine bindiğinizi düşünün. Uzay mekiğinin rotası bir kara delik,
    zamanı birleştirerek uzay – zaman adı verilen 4. boyutu keşfetti. amacı ise kara deliğin yörüngesinde tur attıktan sonra dünyaya
                               geri dönmek olsun. Kara deliğin yerçekimi dünyadan milyarlarca
    Einstein bununla beraber bir şeyi daha keşfetti; geçmiş, şimdi  kat fazla olabilir. Bu da demek oluyorki kara deliğin çevresinde
    ve geleceğin bir ilizyon olabileceğini. Bizler günlük hayatımızda  zaman daha yavaş akar. Yani uzay mekiğinin içerisindeyken sizin
    “şimdi” dediğimiz kavramı tecrübe ederiz. Yani bizim için gerçek  için geçen zaman 1 saat ise dünyadan bakıldığında bu süre 100
    olan “şimdi”dir. Demek istediği asıl şey, geçmiş ve geleceğin,  yıl olabilir.
    şimdi kadar gerçek olduğu. Yaşadığımız her olay “an”lardan
    ibarettir. Bunu hareketli bir nesnenin hızla çekilmiş fotoğrafları  Teorik olarak zamanda ileriye gitmek mümkün; peki ya geçmişe
    gibi düşünebiliriz.                  gitmek? Zamanda geçmişe gidebilmek ancak solucan delikleri ile
                               mümkün olabilir. Eğer solucan delikleri gerçek ise bunlar uzay –
    Dünyada veya evrende anların hepsinin fotoğrafını çekebilirsek  zamanın içinden geçen kestirme yollar gibi olmalıdır. Sadece iki
    ve bunları sıraya koyabilirsek bugüne kadar olmuş ve olacak  mekanı değil, iki zamanı da birbirine bağlarlar. Zamanın içinden
    olan her şeyi bilebiliriz. Bu, teorik olarak mümkündür. “Şimdi”  geçen metro sistemi gibi çalışabilir. Yani zamanda geriye gitmek
    adını verdiğimiz kavram, olmakta olan anlardır. Mesela şimdi  için yapmamız gereken tek şey, solucan deliğinin içine girmektir.
    siz bu yazıyı okuyorsunuz ama aynı anda dışarıda başka birisi,
    şimdi yemeğini yemekte, uzayda bir yıldız sönmekte, başka bir  Sadede gelirsek, zaman hala bütün gizemini korumaktadır.
    gezegende bir uzaylı koşu yapmakta ve daha neler neler... Bu  İnsan oğlunun kontrol edemediği, manipüle edemediği yegane
    olayların hepsi şimdi olmaktadır ve eğer şimdinin fotoğrafını  şey olabilir. Evren ve zaman hakkında bilgimiz ne kadar artarsa
    çekebilirsek şimdi olan her şeyi bilebiliriz. Şimdi bu düşünceyi  bilmediğimiz şeylerin sayısı da artıyor. Yani yeni bilgiler elde
    büyük patlamadan günümüze ve hatta geleceğe bile yaptığımızı,  ettikçe biraz daha cahilleşiyoruz diyebiliriz. Ve aslında anne
    yani bütün zamanın fotoğrafını çektiğimizi düşünün. Newton,  karnına düştüğümüz andan itibaren zamanın bizler için işlemeye
    “şimdinin” evrenin her yeri için geçerli olduğunu söyler ama  başladığı an, aslında bizlerin öldüğü ana denk geliyor. Zaten
    Einstein bunu hareketle beraber düşünür. Siz şu anda bu yazıyı  öldüğümüzü bile bile yeni şeyler keşfetmek niye?
    okuyorsunuz ama başka bir gezegendeki uzaylı koşu yapıyor.
    Eğer uzaylı , uzay içerisinde yaptığı hareketin yönünü değiştirse             @aleon vertisma
    ne olur? Olacak olan şu; yaptığı hareketin yönü değiştiği andan
    itibaren, işin içine hızı da kattığımız zaman, onun için zaman
        6
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13