Page 6 - kulzos dergi - Sayı 2
P. 6

deneme-hukuk
     İTİRAZ
      Oyunu kuranların koydukları kurallara itiraz etmek ve yalanlarını ifşa etmek pek de arzu edilen bir şey değildir
     bizimki gibi toplumlarda. İtaat etmek ne kadar yüceltilen ve kutsanan bir şey ise itiraz etmek de o kadar lanetli.
    Çağımızın en gerçekçi anlatıcılarından olan Eduardo Galeano  la yaşamayı kılavuz edinmiş ve gelecek nesle de bunu aşılamayı
    “Kadınlar” adlı kitabında şu hikayeyi anlatır: “Arjantin’in Pata- hedeflemiş Nuriye Gülmen ve Semih Özakça gibi ruhunu açlıkla
    gonya bölgesindeki arazilerde çalışan tarım işçileri çok düşük  doyuran.
    ücretler ve çok uzun çalışma saatleri yüzünden greve gidince,  Ülkenin 2016’daki yaşam bilançosu ise tam bir istikrar abidesi…
    ordu yeniden düzeni sağlamak üzere devreye girdi. Kurşuna diz-
    mek insanı yorar. 1922 yılının 17 Şubat gecesinde onca insanı  Bu ülkede erkekler 2016 yılında 261 kadın öldürdü. Bu ölümleri
    öldürmekten bitkin düşen askerler hak ettikleri ödülü almak için  ise 17 intihar, 14 şüpheli ölüm ve 31 faili belirlenemeyen kadın
    San Julian Limanı’ndaki geneleve gittiler. Ama orada çalışan beş  cinayeti takip ediyor. Her 4 kadından 1’i boşanmak istediği için
    kadın kapıyı suratlarına kapadılar ve ‘katiller, katiller, defolun  öldürüldü. Katillerin %4’ü cezaevinden kaçarak ya da izinli çıkar-
    gidin buradan’ diye bağırarak onları kovdular. Osvaldo Bayer o  ak öldürdü. –suça ortak olan kim?!- Cinayetlerin %13,5’i sokak,
    kadınların isimlerini sakladı. İsimleri Consuelo Garcia, Angele  AVM gibi mekanlarda gerçekleşti. Kadınların %9’u şiddet şikay-
    Fortunatı, Amalia Rodriguez, Maria Juliache ve Maid Foster’di.” etlerine ya da koruma kararlarına rağmen öldürdü. –aynı irade
                               suça ortak olmaya devam etti!- Unutmadan 6 Suriyeli mülteci
    Ve şöyle bitirir: “Fahişeler. Saygıdeğer kadınlar…”  kadın da öldürüldü.
    Türkiye’de fuhuş yasaldır ve Türk Ceza Kanunu’nun 5237 sayılı  Peki kadınlarımıza bunu reva gören insan artıkları kimler?!?!
    yasanın 227. Maddesi tarafından düzenlenmiştir. Ancak fuhuşa  Kim olabilir ki; %43’ü koca, %15’i eski partner, %11’i akraba, %8’i
    teşvik eden ve yolunu kolaylaştırana iki yıldan dört yıla kadar hap- sevgili ve kalan %23’ü de “diğerleri” skalası oluşturuyor. Sözde
    is cezası uygulanır. Ayrıca, fahişelerin yabancı olmaması gerekir.  Avrupa’nın bile yaşam ve özgürlük konusunda kıskandığı bir ülk-
    2008 yılında aktivistler ve seks işçileri tarafından Türkiye’de ilk  ede 2016 yılında en az 417 kız çocuğu cinsel istismara uğradı ve
    “Seks İşçileri Sendikası”nın kurulduğu da şurada bir dipnot olar- istismarı gerçekleştirenlerin %53’ü öğretmenleri olduklarını id-
    ak kalsın.                      dia ettikleri kişilerden oluşuyor. –malum kurum- Bu coğrafyanın
                               hamurunda kadın profili tamamen vajinal bir dürtüden ibaret. Ta-
    Hepimiz biliyoruz ki buhran zamanlarında hakikatlerden konuşa- ciz konusunda da oldukça kendini geliştiren sapıklarımız mevcut.
    bilmek hiç kolay değildir, nitekim oyunu kuranların koydukları  Fiziksel, teşhircilik, dijital, sözlü vs…
    kurallara itiraz etmek ve yalanlarını ifşa etmek pek de “arzu
    edilen” bir şey değildir bizimki gibi toplumlarda. İtaat etmek ne  Bunca güvensizlik, bunca zulüm arasında kederimizden geriye
    kadar yüceltilen ve kutsanan bir şey ise itiraz etmek de o kadar  kalan şey birlikte yükselttiğimiz başkaldırımızdır, evlerde, sokak-
    lanetli. Çocuk yaştan itibaren ‘büyüklere ters cevap verilmeye- larda, adliyelerde… Bir umudu büyüterek, nesilden nesle aktara-
    ceği’ öğretilmiştir bir kere ya da kadere isyan edilmeyeceği hep  rak, “katliamcıların elini sıkmam” diyen Halide Edip Adıvar ile
    empoze edilmiştir. Dünya kötü bir yer olmaya devam ediyor. Hiç  katillerin yüzüne genelev kapasını kapatan Arjantinli fahişeleri
    kuşku yok ki gazete küpürlerinin en fiyakalı yerlerini yine tecavüz  aynı anda anımsayarak.
    haberleri alacak. Ne kadar görmezden gelinirse gelinsin, duruş-
    ma salonlarında, karakollarda, evlerde, sokaklarda; sınırları  Sebebi ise basit. Bu düzene itirazımız var!
    daima başkaları tarafından çizilen bu düzene karşı bir başkaldırı
    yükseliyor şimdi günden güne büyüyen. “Bize reva gördüğünüz                  @no pasaran
    bu yaşam düzenine razı değiliz ve olmayacağız.” Diyen. Onuruy-
        4 4
           DERGİ
     2017 / 5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11