kulzos bilgi merkezi

kurallar

1. kural

  her girdi aşağıda basitçe izah edilen "tanım", "tanım devamı", "alıntı", "örnek" veya "bakınızdan" en az birini içermelidir.

  tanım: başlıkla ilgili net bir bilgi verir.

  tanım devamı: hali hazırda yazılmış tanımlara ilave bilgi parçacıkları içerir. bununla birlikte başlıktaki diğer girdiler silinmiş olsa bile tek başına da anlamını korur.

  alıntı: başlıkla ilgili, başlığın bir parçası olan, içeriğinde bulunan, ya da söz konusu başlıkla ilgili başkalarınca yapılmış yorumlardan oluşur.

  örnek: başlığı anlamaya yardımcı olan, ilgili örneklerden oluşur.

  bakınız: başlığın çağrıştırdığı ya da başlığın doğrudan ilişkili olduğu bir başka başlığa yönlendirmeyi sağlayan bkz'lardır.


  ek olarak:

  1.a: soru başlığa cevap girdi girilmemelidir.

  1.b: tanım gibi görünen ancak başlık yerine sadece girdinin yazarı hakkında bilgi veren girdi girilmemelidir.

  1.b: reklam ya da spam amaçlı olduğu bariz girdi girilmemelidir.

2. kural

  girdi aynı başlıktaki yahut bir başka başlıktaki herhangi bir girdiyi sadece refere eder nitelikte olmamalı, tek başına da bir anlam ifade etmelidir. bir ya da birçok girdiye sadece cevap niteliği taşımamalı, başlıktaki diğer girdi ya da girdiler silindiğinde de anlamını yitirmemelidir.

3. kural

  girdi başlığın kendisi hakkında yorum değil, başlığın anlamı hakkında tanım içermelidir.

4. kural

  girdi daha önce yazılmış başka bir girdinin birebir aynısı ya da farklı kelimelerle ifade edilmiş olsa dahi katkı olarak daha önce yazılmış bir girdinin birebir aynısı olmamalıdır.

5. kural

  bakınız ve spoiler araçları var olma amacına uygun kullanılmalıdır. bu doğrultuda;

 • girdiyi süslemek amacıyla bkz ya da gbkz kullanılmamalıdır.
 • başlıkla ya da girdilerle diyaloğa girme amacıyla yazılmış metinleri bkz kullanarak legal hale getirmeye çalışılmamalıdır. (bfik)
 • bkz, gbkz ve diğer bağlantı araçları işlevini yerine getiremeyecek şekilde kullanılmamalıdır.
 • spoiler, eser başlıklarında eserle ilgili tanıtımın ötesinde kritik bilgi verilen kısımları gizlemek için mutlaka kullanılmalıdır.
 • şarkı sözü ve şiir gibi eserlerde spoiler kullanımı zorunlu olmamakla birlikte kullanılmış olması da kurala aykırı değildir.
 • gbkz'dan ibaret girdi bkz'dan ibaret girdi ile aynı kurala tabi olmayıp 1. kural kapsamında değerlendirilirler.

6. kural

  sözlük içinde ya da dışında kurulmuş diyalogları ya da hangi yolla edinilmiş olursa olsun kişisel bilgileri muhatabının rızası dışında kulzos bünyesinde kesinlikle paylaşılmamalıdır.

7. kural

  başkasına ait olan, başka bir kaynaktan aynen alınan içerik girdi olarak yazılıyorsa kaynağı mümkünse link verilerek gösterilmek zorundadır. kaynak belirtilmiş olsa dahi kopyala yapıştır yazarlığı olarak adlandırdığımız bu eylem tasvip edilmemekte olup bir yazarın girdilerinin çoğunluğunun bu şekilde yazılmış olması uzaklaştırma sebebi olabilecektir.

8. kural

  alıntı ya da örnek olmadığı halde türkçe olmayan girdi yazılmamalıdır.

9. kural

  girdi hukuki açıdan herhangi bir suç unsuru barındırmamalıdır. üyelik sözleşmesinde de belirtilen yasalara istinaden bu tür girdilerde sorumluluk tamamen yazarına ait olsa da silinecektir.

10. kural

  bir kullanıcı adı başlığında ya da herhangi bir başka başlıkta, söz konusu kullanıcı hakkında yazılmış olduğu bariz girdi, içeriğine ve kurallara uygunluğuna bakılmaksızın, kullanıcı adının sahibi tarafından şikayet edilmesi halinde silinecektir. eğer söz konusu girdi hali hazırda sözlük kurallarına aykırı bir girdi ise eski uygulamanın aksine, kullanıcı adının sahibinin şikayeti beklenmeksizin hareket edilecektir.

11. kural

  girdi ilgili olduğu başlık altına yazılmalıdır. ilgili olduğu başlık altına yazılmayan girdi taşınabileceği gibi silinebilir de.

12. kural

  girdinin daha okunaklı olması ve anlam karmaşası yaşanmaması için, noktalama işaretlerine ve dil bilgisi kurallarına mümkün mertebe özen gösterilmesi bir zorunluluk olmamakla birlikte tavsiye edilmektedir. bir yazarın girdilerinin çoğunluğunun bu şekilde özensiz yazılmış olması uzaklaştırma sebebi olabilecektir.

13. kural

  "özel başlıklar" olarak adlandırılan ve ilgili başlıkta ilan edilen başlıklar istisna olup bazı kurallardan istisna olabilirler. bu başlıklar arasında yer alan kişiye özel başlıklar "tanım kuralı" olan 1. kuralın da kapsama alanı dışındadır.

14. kural

  eser başlıkları eserin orijinal dildeki isminin transliterasyonu (transliterasyon yöntemi kavramlarda izah edilmiştir) kullanılarak açılmalıdır. eserle ilgili tüm girdiler söz konusu başlıkta yer almalı, eserin türkçe ve diğer dillerdeki isimleriyle açılmış başlıklarda ise sadece söz konusu başlığa bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

15. kural

  kişi başlıkları kişinin orijinal dildeki isminin transliterasyonu (transliterasyon yöntemi kavramlarda izah edilmiştir) kullanılarak açılmalıdır. kişi ile ilgili tüm girdiler söz konusu başlıkta yer almalı, kişinin türkçe ve diğer dillerdeki isimleriyle açılmış başlıklarda ise sadece orijinal ismiyle açılmış olan başlığa bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

16. kural

  her tür yabancı yer isimleri, mekan isimleri, terimler ve benzeri kavramlar türkçesi mevcut ise türkçe olarak, türkçesi mevcut değil ise orijinal ismininin transliterasyonu (transliterasyon yöntemi kavramlarda izah edilmiştir) kullanılarak açılmalıdır. aynı kavramın diğer dillerdeki isimleriyle açılmış başlıklarda ise mevcutsa türkçesine, mevcut değilse orijinal haline bkz ile yönlendirme bulunmalıdır.

17. kural

  yeni bir başlık açılırken aşağıda belirtilenlere dikkat edilmelidir. aksi takdirde bu durum başlığın silinmesine neden olabilir.

 • girdide yazılması gerekenler başlıkta yazılmamalıdır.
 • kulzos bir haber portalı olmadığından önem derecesi düşük haberler için ayrı başlık açılmamalı, mutlaka konuya değinilmek isteniyorsa haberin öznesinin başlığında değinilmelidir.
 • ihtimal ve tahminden ibaret hadiseler haber ya da olay başlığı olarak açılmamalıdır.
 • anket başlıkları başta olmak üzere yüzlerce varyasyonu oluşabilecek başlıklar açılmamalıdır.
 • kişisel bilgileri ihtiva etmekten öteye gitmeyen anket başlıkları açılmamalıdır. (kulzos yazarlarının itirafları bu konuda istisna olan 13. kural kapsamında özel başlıktır.)
 • zamana ve benzeri değişkenlere bağlı anket başlıkları açılmamalıdır.
 • anket başlıkları haricindeki başlıklar tekil olarak açılmalıdır.
 • eylem ihtiva eden başlıklar mastar halinde açılmalıdır.
 • maç, olay, doğa olayı, haber ve benzeri kategorilerde yer alan, belirli bir gün ile ilgili başlıklar, rakamla gün, yazıyla ay ve rakamla yıl içerecek şekilde açılmalıdır.
 • troll başlığı olarak nitelendirilebilecek başlıklar "kesinlikle" açılmamalıdır.
 • eğer bir eser başlığı ya da benzeri değilse soru formatında başlık açılmamalıdır.
 • web sitelerinin başlıkları web sitesinin "adresi" değil "ismi" dikkate alınarak açılmalıdır. eğer aynı isimde birden fazla web sitesi bulunuyorsa bu durumda başlık adrese göre açılabilir.

18. kural

  birer bot olan "tdk" ve "tematik" kullanıcılarının sıklıkla yaptığına benzer şekilde içerik olarak zayıf ve aynı konu hakkında çok sayıda girdi girildiğinde sol tarafı aynı konu ile işgal etmemek için tematik özelliği kullanılmalıdır.

19. kural

  belirli ve/veya belirsiz periyotlar halinde, süreklilik arz eden şekilde, girdi yazıp silme işini alışkanlık edinmiş bir yazarın bu eylemi sözlük yazarlarını rahatsız etme amaçlı art niyetli bir çaba olarak değerlendirilecektir. uyarılara rağmen bu eylemin devamı söz konusu yazarın süreli ya da süresiz uzaklaştırılmasına sebep olacaktır.