fermi dirac istatistiği

  1. 1
    kuantum istatistiğinde, pauli'nin dışlama ilkesine uygun davranan parçacıkların dağılımını açıklar. buna uyan parçacıklara fermiyon denir.
    #81094 son kurtadam | 1 hafta önce - düzeltme: 1 hafta önce