başlık buraya taşınmıştır
  1. 1
    fransız sanatçı yves klein tarafından 1960 civarında formüle edilen mavi tonu. www.google.com.tr/...
    #47352 laedri | 2 yıl önce