1. 1
  bifobiyi homofobiden ayırma ihtiyacı her ikisinde de farklı inkâr öğeleri olmasındandır. Ancak birbirini ayırmak isterken dışlamayı da beraberinde getiriyor. özellikle bireyleri ayrımcılığa maruz bırakanların, ne yazık ki işlevi vardır: bir bireyin ya da bir topluluğun mükemmiliyetinin yapay inşası- bunu da kendinden ya da ait olduğu gruptan farklı ve aşağıda olarak temsil etme ihtiyacı duyduğu kişilerle kıyaslama yapararak gerekleşiyor.

  Yani şunu söyleyebilirim ki, fobilerin ortaya çıkmasının birçok nedenlerin içinde en baskın nedeni, kendimizi daha değerli kılmak için ötekileştirdiğimiz kişiler üstüne stereotip ifade şeklini alan fobiler arka planda toplumsal mükemmeliyetin beklentilerine cevap verememe korkusunun ifade edilme biçimidir fobi. fobinin başına hangisini koyarsanız koyun, lezfobi, gayfobi, transfobi, islamfobi, heterofobi, siyasi toplulukluklar, toplumsal bütün fobiliğin temelinde bu yatıyor.

  biseksüelliğin halıhazırdaki "iki arada" durumunun kadın ve erkek biseksüellerin uğradığı ayrımcılık, bir reddetme, bir dışlanma halidir bifobi. biseksüellere karşı uygulanan şiddeti ısrarında "biseksüellik yoktur" iddiasının sonucudur. farklı şekilde anlamlandırılır. çoğu kez "kafası karışıklar" olarak itham edilirken aslında biseksüelliğin dış görünüşte bir izi yok. yalnızca her iki cinsiyetten eşlerin varlığı, var olma söz konusu. görünürlük kılma durumu. bifobik söylemler sıkça arttığı gibi beraberinde de homofobik söylemleri getiriyor. heteroseksüellerden çok eşcinseller tarafından maruz kalırlar bifobi söylemlerine. bunu gördükçe üzüldüğüm gibi derdimizin bu olmaması gerektiğini, politik, kültürel ve toplumsal olarak var olma mücadelesinin peşine düşmemiz gerektiğini sıklıkla dile getiriyorum.

  bir diğer söylemlerden biri de biseksüellerin sadakatsızlığıdır. bir korku uyandırır. "ben biseksüelim" denildiğinde hemen akla cinsel partnerine, aşk ve ortak yaşam alanını paylaşan partnerlerine sadakatli olmayacağı yönünde bir olumsuzluk peyda oluyor. sıklıkla doğaları gereği sadakatsiz olduklarını söylerler. bu da hoşa gitmediği bir durum sonucunda ayrımcılık gerekçi olarak bifobilik ortaya çıkıyor. kadın veya erkek biseksüellerin sadakatsız olduğunu nereye dayandırarak bunu üzerini kalın kalın çizip söyleyebiliyoruz ki? sadakatsızlık suçlaması altında fışkıran bu bifobi tüm cinsel yönelimlere özgü bir normu da bir zorluğu da beraberinde getirerek bütün nefret söylemlerini pekiştirmiş oluyor. tekil ve dışlayıcı bir aşkın mümkün olduğuna inanarak bütün cinsel yönelimleri yok saymak başlı başına büyük sorun teşkil ediyor.

  herkesin kendini hep en iyi şekilde gösterme isteğini gerçekleştirirken hep başkalarını dışlayarak yapıyorlar. herhangi bir farklılık yüzünden bunu sıklıkla tekrarlamak sağlıklı bir toplumsal bütünlük sağlanamadığı gibi kişisel bir bütünlük de sağlanamamış oluyor.

  tüm cinsel yönelimlere karşı duyduğunuz fobinizin temelinde bu yatıyor. biseksüeller vardır. var olmaya da devam edecekler.
  #96820 pia | 9 ay önce