Bose Einstein istatistiği

  1. 1
    kuantum istatistiğinde, pauli'nin dışlama ilkesine aykırı davranan parçacıkların dağılımını açıklar. buna uyan parçacıklara bozon denir.
    #81103 son kurtadam | 3 ay önce - düzeltme: 3 ay önce