1. 1
  Türkiye'yi çağdaş uygarlık düzeyine ulaştırabilmek için bilimsel düşünceyi esas alan aklın ve mantığın çizdiği yollardır. Bu nedenle Atatürk ilke ve devrimlerinin temelinde yapıcı olup doğruya ve yararlıya yönelmek vardır.
  cumhuriyetçilik
  milliyetçilik
  halkçılık
  laiklik
  devletçilik
  inkılapçılık.
  #7251 ruzgar gibi gecti | 3 yıl önce