1. 1
    spektro : görünge, görüntü ve fotometre: ışıkla ilgili ölçüm yapan/ışık ölçer olarak ikiye ayırırsak akılda daha kalıcı olabilir. yani sadece kelime anlamına bakarsak bile ölçülen ışığı gösterir gibi bir şey ortaya çıkıyor. Peki neyi ölçüyor bu ışık?

    Çözelti içindeki madde miktarının bulunmasında kullanılır. temel mantığı çözeltiden çeşitli dalga boylarında ışık geçirilerek bunun ne kadarının absorbe edildiğinin bulunmasıdır. çünkü ışının soğurulması çözeltideki madde miktarı ile doğru orantılıdır.
    Spektrofotometre, çözeltinin içinden geçebilen ışığın yoğunluğu tespit ederek çözeltideki aranan maddenin miktarı hakkında kantitatif bilgi verir. örnek verecek olursak spektrofotometre ile protein ölçümü yapılabilir.