lirik

  1. 1
    - coşkun, ilham yüklü. coşkun, çok etkili, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat.

    - eski yunan edebiyatında lir eşliğinde okunan şiir.
    #6904 sevgi deniz | 1 yıl önce