süreyyya evren

  1. 1
    cemal süreya sevgisi nedeniyle olmalı, cemal süreyya'nın vaktiyle bir bahis sonucu bahiste yenilmesiyle soyadından attığı "y" harfini adına ekleyen edebiyatçı.

    süreyyya evren, edebiyat, çağdaş sanat ve siyaset teorisi üzerine çalışmalar yapmıştır. yazarın edebi yazılarının yanı sıra "postmodern bir kız sevdim", "yaşayıp ölmek aşk" ve "avarelik üzerine kısa bir roman", "ur lokantası", "kanlar ülkesinde karnaval" ve "viyana nokta" adlı romanları ve "zaman zaman" öyküleri, "hepimiz gogol'un palto'sundan çıktık" ve "buruşuk arzular" adlı öykü kitapları da yayımlanmıştır. yazar, ayrıca 2004 yılında yayın hayatına başlayan kültür dergisi siyahi 'yi hazırlayan ekip içinde yer almış, sıcak nal dergisinin genel yayın yönetmenliğini üstlenmiştir.
    #6649 krizalit kristalin | 2 yıl önce