siyahi

  1. 1
    2004 yılında yayımlanmaya başlayan kültür dergisi. dergi süreyyya evren ve kürşad kızıltuğ yönetmenliğinde yayımlanmaktaydı ve türkiye'deki post yapısalcı anarşizm'in temsilcisi olan ilk yayındı. türkiye'deki birçok dergi çalışması gibi "siyahi" de yayın hayatına son vermiştir.


    derginin mottosu: hiçbir şey siyah değildir
    #6638 krizalit kristalin | 2 yıl önce