alkol yoksunluk sendromu

 1. 1
  alkol bağımlılarının, alkole ulaşamadıkları zamanda görülen belirtiler bütünüdür. fiziksel bağımlılığın şiddetine göre bir kaç evreye ayrılabilir. yoksunluğun hafif belirtileri 8-12 saat arasında başlayabilir ve hastada titreme, ishal ve uykusuzluk görülebilir. genel olarak gözlem altında tutmak yeterlidir. ancak 12-14 saat sonra titreme, aşırı hareket, çarpıntı, ajitasyon, anksiyete, kabusa, görmë sancıları ve ciddi alkol arzusu ortaya çıkabilir. tonik klonik nöbetler halinde devam edebilir.

  en şiddetli evre 72-120 saat sonra 10 yıl ve daha fazla sürede içki içenlerin %5'inde görülen delirium tremensdir. bu hastalarda akut delirium, konfüzyon, korku, sıkıntı, aşırı titreme, uykusuzluk, inkontinans (idrar tutamama), hipertansiyon, taşikardi (çarpıntı), aşırı terleme ve hatta ateş (40 ve daha yüksek) görülür.

  hastaların çoğu yeterli beslenmemiştir ve karaciğer yetmezliği, gastrit, dehidratasyon, infeksiyon, polinöropati (çoklu sinir patolojileri ), veya wernicke sendromu belirtileri görülebilir. delirium tremens birkaç gün sürebilir ve acil bir durumdur.

  kaynak: cecil medicine syf:1017
  #251 Kurt adamdan hallica | 2 yıl önce