1. 1
  Yeraltı dünyasının tanrısı. Kronos ve rhea'nın oğlu. Zeus'un kardeşlerinden biri. Hades, esasen terör ve amansız/acımasız ölüm ile ilişkilendirilmiştir.

  "Yalnızca ölülerin tanrısı değil, aynı zamanda zenginlik tanrısı olarak da bilinir. Diğer ismi olan pluto, zenginlik anlamına gelen ploutos sözcüğünden türetilmiştir." (Dona rosenberg- world mythology)

  "Yunanca hadou domas yani hades'in evi, konağı deyiminde, domos sözcüğünün düşmesiyle 'hades' tanrı hades'in yönettiği ölüler ülkesinin de ismi olmuştur." (Azra erhat - mitoloji sözlüğü) hades, üç başlı köpek kerberos tarafından korunmaktadır. Hadeste üç yargıç vardır; minos, rhadamathys, aiakos. Bir ruhun elysium'a mı yoksa tartarus'a mı gideceğine minos karar vermiştir.

  Hades, yeraltından nadiren ayrılmıştır fakat bu ayrılışlarından görünmezlik miğferi sayesinde kimsenin haberi olmamıştır.

  Hades'in en önemli olayı ise persephone'yi kaçırmasıdır. Hikayesi ise şöyledir. Hades'i sicilya'da etna dağının etrafında gören afrodit, aşkın yakınından geçmemiş tanrı hades'i (afrodit burada zeus'u poseidon'u bile aşık ettim bu tanrıyı da yola getiririm diye düşünüyor) oğlu eros'un yardımıyla persophene'ye aşık eder. Yeryüzüne çıkıp çiçek toplayan persephone'yi izleyen hades sonunda dayanamaz ve zeus'dan kızını ister. Zeus da senden iyi damat mı bulacağım hem kardeşimsin hem de çok kudretlisin deyip hades'i kabul eder. Fakat demeter'in bu işe rıza göstermeyeceğini bu yüzden de persephone'yi kaçırmasında hades'e yardım edeceğini söyler. Yine bir gün arkadaşlarıyla gezintiye çıkan persephone, kendisini cezbeden bir çiçek görür. Aslında çiçek babası zeus'un oyunudur. Çiçeğe yaklaşınca yer yarılır ve siyah atların sürdüğü altın kaplı arabasıyla hades çıkıverir. Hades persephone'yi kolundan tutarak arabaya alıp kaçırır. Persephone yardım ister fakat güneş tanrısı helios'dan başka kimse olaya şahit olmaz. Demeter de kızının sesini duyar fakat bir türlü kızının nerede olduğunu bulamaz. Demeter'in kederiyle bütün ekinler kurur, toprak çoraklaşır, kuraklık başlar. Kızını her yerde Sorup soruşturur. En sonunda helios, demeter'e acıyıp olanları söyler. Demeter çok sinirlenir. Gazabını gösterir ve artık bahar kendini göstermez. En sonunda zeus, gidip kızını alabileceğini fakat eğer yeraltında en ufak bir lokma ağzına aldıysa persephone'nin yerlatında kalmasının kaderinde olduğunu söyler. Persephone'yi getirmesi için hermes yeraltı dünyasına gönderilir. Hermes tam persephone'yi götürecekken hades tanrıçaya nar tanesi verir. Anne kız artık mutludur. Fakat nar tanesi işleri bozar. Zeus da demeter'in yine kederlenip dünyanın düzeninin bozulmasını istemediği için persephone'nin yılın üçte birini yeryüzünde geçirmesine karar verir. Böylece dünya bugünkü mevsimsel düzenine girer.

  Düzeltme: hesiod değil helios. Kimse de uyarmamış...
  #184 seanachie | 3 yıl önce (  5 ay önce)