veritabanında beklenmedik bir hata oluştu.
veritabanı: verilerin tutulduğu tablolara verilen isim.SQLSTATE[HY000] [2002] Connection refused