1. 1
  bilginin satılmak için üretildiği fikri jean françois lyotard 'ın kitabı postmodern durum: bilgi üzerine bir raporda ortaya atılmıştır. kitap aslında kanada, quebec'teki üniversiteler konseyi için yazılmış olsa da adındaki postmodern terimi önemlidir. 1870'lerden bu yana bu yana çeşitli eleştirmenler tarafından bu terimi lyotard icat etmediyse de kapsamının genişlemesinden ve popüleritesinin artmasından onun kitabı sorumludur. bu cümlesi postmodern düşüncenin başlangıcına işaret ettiği söylenir.

  kendisi 1950'lerde radikal sol kanatta siyaset tapan bir düşünürdü. cezayir devriminin tanınmış savunucusu olmuş ama felsefi altyapısı sonunda onun marksizmin meta anlatılarından hayal kırıklığına uğramasına neden oldu.

  postmodernizm tanımını birçok farklı tanım için kullanılmıştır ama lyotard'ın tanımı çok netti. o postmodernizm meta anlatılara yönelik bir şüphe meselesi olduğunu yazar. meta anlatılar insanlık tarihinin tümünü oluşturacak şekilde bir araya gelen ya da tüm bildiklerimizi tek bir çerçeveye oturtacak kapsayıcı, tek öykülerdir. marksizm de bir meta anlatı örneğidir. başka bir örnekse, insanlık tarihinin daha derin bilgiye ve sosyal adalete doğru bilimsel kavrayıştaki gelişmeyle sağlanan bir ilerleme olduğudur.

  bilgi, veritabanlarında depo edilebilen, ileri geri hareket edebilen ve alınıp satılabilen bir şeye dönüşürken, bilgisayar yaklaşımlarımızı tamamen değiştirdi. lyotard buna bilginin ticarileşmesi adını verir.

  bilgi artık zihniyetlerin gelişmesine yönelik bir yardımcı değildir. ayrıca hakikatle bağını koparmaktadır. ne kadar doğru olduğu açısından değil, belli amaçlara nasıl hizmet edeceği üzerinden değerlendirilir. lyotard bilgi bir kere ticarileştikten sonra özel kuruluşların bilgi akışını kontrol etmenin peşine düşeceklerinden ve bilgiye erişimin hakkını dağıtmaya kalkacaklarından endişelenir.
   
 2. tümünü göster