1. 1
    milli eğitim bakanlığının ilgili birimlerince hazırlanan eğitim ve öğretim programları, ders kitapları, yardımcı kitaplar ve öğretmen kılavuz kitaplarını incelemek, inceletmek ve son şeklini vererek bakanlığın onayına sunmakla görevli kurum. bakanlığın bilimsel danışma ve "karar" organıdır.

    şahsımca talim ve terbiye kurulu başkanı olmak, milli eğitim bakanlığı örgüt yapısının en havalı unvanına sahip olmaktır.
    #11168 kesret | 3 yıl önce