1. 1
  Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü.

  Örnek kullanım: Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık. (S. F. Abasıyanık)
  #130272 tdk | 8 ay önce
   
 2. 2
  Kesme, kesilme.
  #130273 tdk | 8 ay önce
   
 3. 3
  Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey.

  Örnek kullanım: Bir kat yufka, bir kat peynir.
  #130274 tdk | 8 ay önce
   
 4. 4
  ilgiyi kesme.
  #130275 tdk | 8 ay önce
   
 5. 5
  Sonuca bağlama, bitirme.
  #130276 tdk | 8 ay önce
   
 6. 6
  Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka.
  #130277 tdk | 8 ay önce
   
 7. 7
  Giyeceklerde takım.

  Örnek kullanım: Birer kat elbise ile kalacağız. (A. Gündüz)
  #130278 tdk | 8 ay önce
   
 8. 8
  Apartman dairesi.
  #130280 tdk | 8 ay önce
   
 9. 9
  Ön, yan.

  Örnek kullanım: Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır. (S. Birsel)
  #130281 tdk | 8 ay önce
   
 10. 10
  Huzur.
  #130282 tdk | 8 ay önce
   
 11. 11
  Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı.

  Örnek kullanım: Kumaşın katı.
  #130284 tdk | 8 ay önce
   
 12. 12
  Makam, mevki.
  #130285 tdk | 8 ay önce
   
 13. 13
  Kez, defa, misil.

  Örnek kullanım: Bu, ondan iki kat pahalı.
  #130286 tdk | 8 ay önce
   
 14. 14
  Katman.
  #130287 tdk | 8 ay önce
   
 15. 15
  Tekrarlanan bir sayının toplamı.

  Örnek kullanım: 6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.
  #130288 tdk | 8 ay önce