1. 21
  Zeki faik izer'e ait bir tablo.
  Bu eserini matisse'nin etkisinde kaldığı dönemde oluşturmuştur.
  Temalarını, müzik ve dans edenlerden seçmiştir. Bu resimlerde yarı izlenimci yarı fovist etkiler görülmektedir. Ancak boyanın rahatça kullanılması ve lokal renklerden uzaklaşılması ile birlikte dışavurumcu özellikler de görülmeye başlamıştır.

  Şöyle
  www.leblebitozu.com/...
  #71241 eftalya | 2 yıl önce