1. 2
  Güçlükle.

  Örnek kullanım: El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor zapt ediyorlardı. (H. Taner)
  #68812 tdk | 2 yıl önce
   
 2. 3
  Baskı
  örnek kullanım: "Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi." (M. Ş. Esendal)
  #68870 tdk | 2 yıl önce
   
 3. 7
  Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı.

  örnek kullanım: Sabır güzel, faydalı fakat zor şeydir. (B. Felek)
  #114482 tdk | 10 ay önce
   
 4. 8
  Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık.

  örnek kullanım: Dün gece bütün sinirlerimi bir kâbus işkencesinin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım. (E. İ. Benice)
  #114483 tdk | 10 ay önce
   
 5. 9
  Yüküm, mecburiyet.

  örnek kullanım: Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu. (N. Cumalı)
  #114484 tdk | 10 ay önce
   
 6. 10
  "Yapamazsın" anlamında kullanılan bir söz.
  #114485 tdk | 10 ay önce