1. 1
  bezcizade muhyiddin muhammed'e aittir sözleri. zahid burada tasavvufi manada kullanılmıştır ki asıl anlamının aksine dinin gösterişini seven, kalıplaşmış, bağnazlaşmış, ham olan, çiğ sofu anlamına gelir.
  tan eylemek ise ayıplamak manasındadır.
  bu şiir yahut ilahi -hangisini severseniz- geçmişten günümüze her zulme uğrayanın iyi bildiği, yalnızca ezilenin okuyabildiği bir şiir yahut ilahidir. ki tarih bize bunu defalarca kanıtlayan içeriklerle doludur.

  devrimci gençlik kuşağının dilinde, sokak sokak gezerdi bir zamanlar. eh tabii ki o zamanlar devrimci gençlik şimdiki tüm "siyasi"ler gibi kalıplaşmamış, hakkın peşinde olan kişilerdi. bu yüzden bu şiir ya da ilahi dillerindeydi.
  düşüncem odur ki herşeyde olduğu gibi vakti zamanında zahid'e söylenen bu sözleri, zahid bize söylüyor. (tabii ki kastettiğim türkücülerim değil)

  efendim ne şeref ki ruhi su'yu dinleyebiliyoruz, en tepededir kendisi.
  youtu.be/...

  ardından her zamanki gibi erkan oğur geliyor. bir de diyor ki sonunda "biz hayy isek siz de hayysınız, siz hû iseniz biz de hûyuz. hayydan gelen hûya gider."
  youtu.be/...

  orijinal sözler;
  zahid bizi tan eyleme
  hak ismin okur dilimiz
  sakın efsane söyleme
  hazret'e varır yolumuz
  sayılmayız parmağ ile
  tükenmeyiz kırmağ ile
  taşramızdan sormağ ile
  kimse bilmez ahvalimiz
  erenler yolun güderiz
  çekilip hakk'a gideriz
  gaza-yı ekber ederiz
  imam ali'dir ulumuz
  erenlerin çoktur yolu
  cümlesine dedik beli
  gören bizi sanır deli
  usludan yeğdir delimiz
  tevhid eden deli olmaz
  allah deyen mahrum kalmaz
  her seher açılır solmaz
  bahara erer gülümüz
  muhyi sana olan himmet
  aşık isen cana minnet
  elif allah mim muhammed
  kisvemizdir dalımız

  uyarlama;
  zahit bizi tan eyleme
  hak ismin okur dilimiz,
  sakın efsane söyleme
  hazrete varır yolumuz.

  sayılmayız parmak ile,
  tükenmeyiz kırmak ile.
  taşramızdan sormak ile,
  kimse bilmez ahvalimiz.

  erenlerin çoktur yolu,
  cümlesine dedik beli.
  gören bizi sanır deli,
  usludan yeğdir delimiz.

  muhy-i sana ola himmet,
  aşık ise cana minnet.
  cümle alemlere rahmet,
  saçar şu yoksul elimiz.