1. 1
    harflerin bitişik olarak yazıldığı ve yazarken kalem tutan elin cümlenin sonuna kadar nefes almadığı yazı biçimidir. türkiye'de ilköğretimde 2005 yılında yazı yazma öğretiminde kullanılmaya başlayan yazı biçimidir.

    eğik bitişik yazı, halk dilinde "el yazısı" olarak adlandırılır.
    #7198 ma icari | 3 yıl önce