1. 1
    "beni rahat bırak", "hadi sen git işine" gibi anlamlarda kullanılagelen söz. sözün ortaya çıkışı hakkında iki anekdot var, ikisi de diyojen ile ilgili.

    diyojen, iskender'in gelişi şerefine ayağa kalkan, kutlamalar yapan halkın aksine hiç istifini bozmaz. öyle kıpırdamadan oturur. insanlar onun bu davranışına tepki gösterir. fakat iskender "durun, dokunmayın! görmüyor musun iskender geliyor. yoksa onu tanımıyor musun?" der. diyojen "tanıyorum. iyi tanıyorum. sizi de iyi biliyorum." diye cevap verir. iskender diyojen'e kendisinin kim olduğunu sorar. diyojen "esirimin esirisin." der. iskender bunun ne demek olduğunu anlamaz. bunun üzerine diyojen şöyle der: "sen toprak için insan öldürüyorsun. dünya benim esirim, kölem. sen de benim köleme esir olmuşsun. şimdi kim kime ayağa kalkacak?". iskender bu cevabı beğenir ve "dile benden ne dilersen!" diye sorar. diyojen işte o zaman bu sözü söyler: gölge etme, başka ihsan istemem.

    bu anekdotun diğer bir şekli de şöyle anlatılıyor:

    iskender şehirde gezerken bir fıçının içinde sefil bir şekilde yaşamakta olan diyojen'i görür. etraftan onun bir filozof olduğunu öğrenince diyojen'in yanına yaklaşır. diyojen güneşin vurduğu fıçıda mayışmış bir şekilde yatmaktadır. iskender diyojen'e bir ihtiyacının yahut bir isteğinin olup olmadığını sorar. diyojen umursamaz bir tavırla bu sözü söyler: gölge etme, başka ihsan istemem.
    #6678 İyi adamdim ben | 2 yıl önce