1. 1
  Türk edebiyatında türünün ilk örnekleri olan eserlerdir.

  *İlk yerli roman : Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat

  *Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil / mai ve siyah

  *İlk çeviri roman : Yusuf Kamil Paşa / Fenelon’dan Telemak

  *İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik

  *İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül

  *İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası

  *İlk resmi Türkçe gazete : Takvim–i Vakayi

  *İlk edebî roman: Namık Kemal / İntibah

  *İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi ve A. Mithat / Yeniçeri

  *İlk özel gazete : Şinasi ile Agah Efendi / Tercüman-ı Ahval

  *İlk şiir çevirisini yapan, ilk makaleyi yazan: Şinasî

  *Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci : Şinasi

  *İlk hikaye kitabı : A.Mithat Efendi / Letaif-i Rivayet

  *İlk fıkra yazarı : Ahmet Rasim

  *İlk Türkçe yazılan ilk kitap : Yusuf Has Hacip / Kutadgu Bilig

  *İlk makale : Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi

  *İlk seyahatname : Seydi Ali Reis / Miratül Memalik

  *İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi

  *Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz : Fuat Köprülü

  *İlk natüralist eserimizin yazarı : Nabizade Nazım / Zehra

  *İlk Türk destanı : Alp Er Tunga Destanı

  *İlk alfabemiz : Göktürk Alfabesi

  *Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan : Şinasi

  *İlk yerli tiyatro eseri: Şinasi / Şair Evlenmesi
  #130597 albay aureliano buendia | 7 ay önce (  7 ay önce)