1. 1
    İmar planlarının uygulanışı sırasında, imar parsellerinin oluşturulabilmesi için taşınmaz maliklerince bedelli veya bedelsiz olarak taşınmazın tamamının veya bir kısmının imar planına uygun olarak kamu yararına terk edilmesi işlemidir.
     
  2. tümünü göster