Know how

  1. 1
    İstenen sonuca ulaşmayı ya da bir ürünü üretmeyi sağlayan, herkesin bilmediği ve yüksek ekonomik değere sahip olan bilgi.

    Teknoloji transferi anlaşmalarındaki en yüksek değere sahip etkendir.
    #12143 macro | 2 yıl önce