1. 1
    beyinde bazal ganglionlar ve beyincikte kalsiyum plaklarının birikmesi ile seyreden genetik altyapısı olabileceğinden şüphelenilen hastalık. beyin tomografisi çok spesifiktir. geç bulgu veren hastalar daha şiddetli bulgular verirken erken dönemde bulgu veren hastalar saha ziyade paikolojik belirtiler verir. kalsiyum metabolizması suçlanmıştır. hipoparatiroidizm ön planda düşünülmektedir.

    encrypted-tbn1.gstatic.com/...