1. 1
  kişiyi nazardan, kötü enerjiden ve kem gözlerden koruduğu rivayet edilen içinde sarı, beyaz renklerini bulunduran mavi cam totemdir . tarihte bir çok inanış ve kültürde karşımıza çıkmaktadır. şamanizm, budizm/hinduizm ve devamında musevilik, hristiyanlık ve müslümanlıkta da kendine yer bulmaktadır.

  bir çok inanışta göz, ruhun dünyaya açılan penceresidir. nazar boncuğunun da göz şeklinde olması bu sebeptendir. dışarıdan gelecek kötü bakışlara ya da enerjilere maruz kalındığında o enerji doğrudan kendi gözlerimizden iç dünyamıza girip bizi rahatsız etmektense, aldatılarak ya da dikkati başka bir "göze" çekilerek nazar boncuğuna yönlenmekte ve kimi zaman aşırı negatifliğinden camı dahi çatlattığı rivayet edilmektedir.

  anadoluda süregelen gelenekler ile osmanlı döneminde, nazar boncuğu üreten ustaların işyerleri özel törenler ile açılmakta, mekana kurşun dökülmekte ve bu boncuktan başka bir cam süs eşyası üretmek uğursuzluk sayılmaktaydı.

  günümüzde hem bu inanış devam etmekte, kimi zaman da yalnızca bir süs eşyası olarak kullanılmaktadır.
  #47418 the fool | 2 yıl önce
   
 2. 2
  Arabada 5 evde 15 tane olması gereken naçizane kültürümüzün kötü enerji kovan materyali.

  #47442 sari seron | 2 yıl önce
   
 3. 3
  Nazar değmesin diye takılan mavi boncuk veya bunun yerini tutan başka şey, göz boncuğu.
  #157436 tdk | 2 ay önce
   
 4. 4
  Eşi benzeri olmayan, tek.
  #157437 tdk | 2 ay önce