1. 1
    Osmanlıların erken döneminde, gezgin dervişlerin barınma sorununu da çözen çift işlevli camiler.