Middlemarch: A Study of Provincial Life

  1. 1
    -taşra yaşantısı üzerine bir çalışma-

    George Eliot'ın (mary anne) 1871 tarihli kurgusal romanı, avrupa tarihi açısından mühim bir yeri vardır bu eserin. kırsal kesimde kadının konumu ve evlilik müessesi, endüstrileşmenin süreçleri ve sonuçlarına değinen yazar, eserini middlemarch adında ki kurgusal kasabada anlatır, zengin karakterleri ve tarihi olayların bu karakterler üzerinde ki etkileşim süresini başarıyla okura ulaştıran bu eser, bir dönem en iyi İngilizce roman seçildiği gibi, beyni etkileyen kitaplar arasında da gösterilmiştir.

    türkçeye ise bır asırdan fazla bir süre sonra (2016) çevirisi yapılmıştır. (?)
    #92319 grandepassion | 7 gün önce - düzeltme: 7 gün önce