1. 1
    Olimposlu deniz tanrısı. Kronos ve rhea'nın oğlu, amphitrite'nin eşi. Simgesi üç oklu mızraktır. Efsanelere göre depremlerin sebebi Poseidon'dur.

    Poseidon, nemfa amphirite'yi yunus kılığına girerek kandırmıştır. Minnettarlığını göstermek için de yunus biçimini yıldızların arasına yerleştirmiştir. Karı Koca denizin altında bir mağarada yaşarlar. Poseidon'un bir de beyaz atların sürdüğü altın renkli bir arabası vardır.

    Poseidon, kendisinin daha faydalı ve kudretli olduğunu söyleyip athena'nın topraklarında hak iddia eder. Sorunu çözmek için her iki tanrı da diğer tanrılardan oluşan bir mahkemenin huzuruna çıkarlar. Poseidon mızrağını bir taşa vurur ve denizsuyu fışkırır fakat tuzlu suyun hiçbir yararı yoktur. Athena ise zeytin ağacı diker. Bu ağaç hem meyve ve yağ vermekte hem de odun olarak kullanılabilmektedir. Mahkeme athena'nın daha faydalı olduğu gerekçesiyle toprakların tanrıçaya ait olduğu hükmünü verir. Böylece sorun çözülür, zeytin dalı da barışın simgesi haline gelir.
    #231 seanachie | 3 yıl önce