Page 7 - kulzos dergi 2. Sayı
P. 7

gezi

               Baş Çarşı                Baş Çarşı             Belgrad
    Budva’dan Belgrad’a gitmeden önce baktık ve 550 km görünce, günü- men insanlar deli gibi bira içip sahnedeki grup eşliğinde sapıtıyorlardı.
    müzü öldürmemek adına akşam üzeri saat 4’te yola çıkalım ve akşam  Ara ara kavga çıksa da biz çok fazla suya sabuna dokunmadan efendi
    10-11 gibi Belgrad’a ulaşalım diye plan yaptık, ama evdeki hesap çar- efendi biramızı içip, müziğimizi dinleyip, gidip otelimize geri döndük.
    şıya uymadı. Podgorika’da durduğumuzu, ilave olarak 2 sefer verdi- Ertesi gün havaalanında arabamızı teslim edip geri döndük.
    ğimiz kahve molasını düşersek yol 11 saat sürdü, molaları falan dahil
    edince 13-14 saat sürdü. Düşünün 550 km yol 11 saat. İnternette arada  4 gece 5 gün vakit geçirdiğimiz geziden özet bilgiler şu şekilde:
    bir çıkıyor ya “Bu yollarsan gitmek cesaret ister.” diye, sanırım Budva  • Volkswagen: Kaliteli araba üretiyor gerçekten. 1000 cc, 3 silindir ara-
    ile Belgrad arasındaki yol da o yollardan bir tanesi. Gece 2’de bir ara  ba tık demeden o yolları iyi gitti. Hem de 5 gün gibi kısa bir sürede...
    öyle bir yere geldik ki bir dağın tepesindeyiz, yolda yaklaşık 45 dakika
    hiçbir arabaya rastlamadık, hiçbir dinlenme tesisi, benzinlik, ev gör- • Bosna-Hersek: Bizden bir yer. Hiç yabancılık çekmiyorsunuz, evde
    medik ve bulunduğumuz yerde durup baktığımız zaman gördüğümüz  gibi hissediyorsunuz.
    tek ışık bizim arabanın farlarıydı.
                               • Kotor: Muhakkak gidin, görün!
    Belgrad’a Dönüş
    Neyse ki sabah saat 6 gibi Belgrad’a geldik, tabii o saatte bizi otele  • Budva: Ege’nin bozulmamış hali gibi. Yapılaşma ve zeytinlikleri kesip
    almadıkları için otelin önünde araba içerisinde uyuduk. Saat 9 gibi kal- bina yapma işleri ufak ufak başlamış. Daha bakirken gidip görmekte
    kıp şehri gezmeye başladık. Sava ve Tuna Nehirlerinin kesişim yerinde  fayda var.
    kurulu şehir hamur işi açısından çok zengin bir yer. Her köşe başında
    bulabileceğiniz “pekara”larda her damak tadına uygun hamur işleri  • Belgrad: Tarihi bir yer. Çok etkilenmedik, ama tabii ki güzeldi.
    bulmanız mümkün. Şehirde “Kalemegdan” denilen tarihi bir kale var.
    İçerisinde çok fazla Osmanlı-Türk yapısı ve zamanın eski dönem vali  • Yemek: Damak tadı bize çok yakın, neredeyse aynı, aç kalmazsınız.
    ve vezirlerinin mezarları bulunmakta. Knez Mihailova Caddesi mu- Hamur işleri ve köfte bölgenin olmazsa olmazları.
    hakkak görmeniz gereken yerlerin başında geliyor. Tarihi bir cadde
    ve yürümesi keyifli bir yer. Nikola Tesla Müzesi gezinin en önemli  • İnsanlar: Boşnakların Türklerden bir fark yok, Karadağlıların Akde-
    duraklarından bir tanesiydi. Tesadüfen denk geldiğimiz Belgrad Bira  niz kıyısında olmanın verdiği bir rahatlık ve sıcaklıkları var, Sırplara
    ve Müzik Festivali bizim için farklı bir tecrübe oldu. İlk defa Türkiye  karşı belki de ön yargımız olduğu içindi çok fazla ısınamadık.
    dışında bir yerde müzik festivaline katıldık. Yağmurlu olmasına rağ-                                                     Mostar


                                                    5
       09/18
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12