Page 4 - kulzos dergi 2. Sayı
P. 4

gezi
            @11001
   BALKAN TURU                 SIRBİSTAN, BOSNA HERSEK VE KARADAĞ’I GEZİYORUZ

    Sıcak bir ağustos günü İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’ndan hava- kontrol yok. En azından o kapıda yoktu. Yaptığı işten pek de keyif
    lanan uçağımız Belgrad Nikola Tesla Havaalanı’na indi. Sırbistan, Bos- almadığı belli olan bir görevli evraklarımız kontrol etti, pasaportları-
    na Hersek ve Karadağ’ı kapsayan 5 günlük bir gezi için daha önceden  mıza damgayı vurdu ve yolladı. Yolda Türkiye’den getirdiğimiz kek ve
    online kiralama işlemini yaptığımız aracımızı 20 dakika gibi kısa bir  börekleri bir çeşme başında durup yedikten sonra ilk durağa ulaştık.
    sürede teslim alıp havaalanından ayrıldık.      Srebrenitsa... Malum 90’larda süren savaş en çok Bosna-Hersek’i etki-
                               ledi. Mezarlığın başına gelip içeri girerken insan bir tuhaf hissediyor
    Kiralayacağımız araç için ucuz ve az yakıt tüketen araç olması adına  kendini, dağ taş mezar. Resmi rakamlara göre katliamın yapıldığı 3
    Volkswagen’in Up modelini seçmiştik. Teslim alırken biraz şaşırma- gün içerisinde 8372 kişi Ratko Miladiç denilen insan müsveddesinin
    dım değil. Türkiye’de göremeyeceğiniz                      komutasında katledildiler. Her
    bir araç. Zaten görmeyin de... Araç iki                     sene bölgenin çeşitli yerlerinde
    kapılı ve o kadar ufak ki ancak iki kişi                    yapılan kazılar sonucu ortalama
    konforlu bir şekilde seyahat edebilir-                   100-150 kişinin cenazesine ula-
    siniz. Düşünün ki bizim iki kişilik ba-                     şıyorlar ve katliamın yapıldığı
    vul bagaja sığmadı, yol boyunca arka                    günün yıldönümünde toplu bir
    koltukta seyahat etti. Gerçi hakkını                    defin gerçekleştiriyorlar. Mezar-
    yemeyeyim, 4-5 gün içerisinde dağ ba-                      lıkta bizim gibi turistlerin yanı
    yır 1500 km yol yaptı ve bana mısın                   sıra yerel halktan insanlar da var-
    demedi.                                     dı. Belli ki mezar ziyaretine gel-
                                            mişler. Çoğunun yüzünde hüzün
    İlk Durak Srebrenitsa                              vardı, düşünsenize biz turist ola-
    İlk durak için navigasyona Srebrenitsa                     rak gezmeye gelmişiz ama onlar
    yazdık ve yola koyulduk. Havaalanın-                Srebrenitsa canlarını görmeye gelmişler. Anı
    dan sonra gayet temiz asfaltı olan geniş                    defterine “Acınız acımızdır.” yaz-
    bir yoldan gidiyorduk ki yol ayrımın-                      dık ve oradan ayrıldık.
    dan saptıktan sonra işin rengi değişti.
    Yolları şöyle tarif edeyim: Yer yer iki geniş aracın geçmesine müsaade  İkinci Durak Başkent Saraybosna
    etmeyecek kadar dar, fakat sağlı sollu inanılmaz yeşil, çünkü neredey- Yaklaşık 2 saatlik seyahat sonrası ulaştık başkente. Küçük ve sevimli
    se bütün bölge bakir. Küçük küçük köylerin içinden geçiyorsunuz yol  bir şehir. Şehir merkezinde Başçarşı denilen yere 5 dakika yürüme me-
    boyu.                         safesinde bir yerde yer ayırttığımız otelin bahçesine aracımızı bırak-  Srebrenitsa
                               tıktan sonra çarşıya iniyorduk ki orta yaşın biraz üzerinde bir amca
    Sırbistan ile Bosna-Hersek sınırında bildiğimiz hudut kapısı, gümrük  önümüzü kesti. Yarı Türkçe yarı İngilizce “Siz bu arabayı nereden
        2                                              09/18
   1   2   3   4   5   6   7   8   9