1. 1
    arapça "tabh" kökünden gelen ve pişirme işinin yapıldığı yer anlamındaki "matbah" sözcüğünün türkçeye evrimleşen hali.
    #17793 kesret | 3 yıl önce