1. 1
  okullarda okutulan şekliyle "din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması"

  sosyal hayatta ise karşılığını insanların inançlarını özgürce yaşamasını sağlayan prensipler bütünü olarak da yorumlayabiliriz herhalde. en kaba tabiriyle "dinin siyasete malzeme yapılmaması" yani.
  türkiye cumhuriyeti anayasasının değiştirilemez 4 maddesi içerisinde yer almaktadır.

  türkiye cumhuriyeti, 2008 yılında anayasa mahkemesi tarafından laiklik karşıtı eylemlere odak olmaktan, hazine yardımının yarısının kesilmesine karar verilmiş bir parti tarafından yönetilmekte. her ne kadar dönemin başbakanı, bugünün cumhurbaşkanı insanların farklı hayat tarzlarına müdahale edilmesinin ve dinin siyasete alet edilmesinin karşısında durduğunu belirtse de, ülkemizde laiklik konusunda bazı kafa karışıklıklarının olduğu bir gerçektir.
  hafıza hızlıca tarandığında meclis başkanı ismail kahraman'ın, tam da dün oylanan yeni anayasa ile ilgili " yeni anayasada laiklik olmamalı " çıkışı ve yılbaşı gecesi reina'da yaşanan terör saldırısı sonrası akıllarda yer tutan halkevleri üyesi gençlerin kahvehanelerde laiklik propagandası yaptığı gerekçesi ile içişleri bakanlığı tarafından fişlenip göz altına alınmaları akla gelen ilk örnekler.

  son örnekte, serdivan'da bir avm de laiklik propagandası yapanların tekme tokat saf dışı atılmaları sonrası, belediye başkanının attığı tweetler olsa gerek.

  kısacası, türkiye için laiklik hala din düşmanlığı olarak algılanmakla birlikte son sürat terör propagandası olarak da değerlendirilmeye başlanmış durumda.
  #18353 cnr16o3syd18o5eo9o3 | 3 yıl önce
   
 2. 2
  laiklik dilimize fransızca'dan girmiş, latince bir kavramdır. laikliğin din hürriyeti ve din ve devlet işlerinin ayrılığı olmak üzere iki cephesi vardır. inceleyelim:

  din hürriyeti, inanç hürriyeti ve ibadet hürriyeti olmak üzere ikiye ayrılır:

  inanç hürriyeti sınırsızdır, hiç kimse bir şeye inanmaya ve inanmamaya zorlanamaz, dini inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz. ki zaten fıtata uygun olanı da budur. ibadet hürriyeti ise anayasa m14'deki şartlara uymak koşuluyla sınırlıdır.

  din ve devlet işlerinin ayrılığı ise, şu kriterlere uyulursa gerçekleşir:

  devletin resmi bir dini olmamalıdır, devlet her dine ve her din mensubuna ve hatta dinsizlere eşit mesafede olmalıdır. din kurumları devlet kurumlarından ayrı olmalıdır ve son olarak laik bir devlette hukuk kurallarının din kurallarına uyma zorunluluğu olmamalıdır. elbette ki bazı kurallar, teamül ler din kurallarından esinlenilmiş olabilir ancak burada asıl ifade etmeye çalıştığı şey tam olarak şudur ki: devletin bir kural koyarken din bunu haram kılmış, yasaklamış o halde bizde de bu yasak olmak zorunda diyerek hareket etmemesidir, eğer o bahsi geçen eylem/durum modern hukuk düzeninde suç teşkil edecekse o zaman o konuda devlet müeyyide koymalıdır, şayet laik bir devletten bahsediyorsak.

  bu şartları gerçekleştirdiği takdirde bir devlet, anayasa sında laikliği kabul etsin ya da etmesin laikliği uygulayan bir devlettir. hakeza, bir devlet bütün bu ilkeleri kabul etmekle birlikte uygulamada insanlarının dini inanışlarına, yaşantılarına saygı duymuyor, onları inanışlarına göre ötekileştiriyorsa, o devletin anayasasında laik devlet ilkesinden bahsediyor olması pek de bir anlam ifade etmez.
   
 3. 3
  fikir hürriyetinin teminatıdır. inandığını veya inanmadığını açıklamak-açıklamamakta özgür olmaktır. inancının gereğini yerine getirirken veya getirmezken özgür olmaktır. dini ve dindarı da şarlatanlardan koruyan bir müessesedir. çizgisinden sapıldığı zaman, laikliğin karşısına durmaya çalışıp devleti liyakat esasından uzaklaşarak siyasal islamcı kadrolara peşkeş çekince 15 temmuzlar olduğunu daha yakın zamanda hepimiz gördük. o yüzden diyorum ki, laiklik türkiye'nin teminatıdır ve ulu önder'in biz türk milletine en önemli kazanımlarındandır.

  ayrıca, ulan 16 temmuz sabahı hepiniz laiktiniz, cumhuriyetçiydiniz, atatürkçüydünüz be! ulan hepiniz ordaydınız be, hepiniz ordaydınız.
   
 4. 4
  temel olarak bir kurumun ortak paydaslari ve paydas olmasi planlanan kesimleri icin belirlenen kurallarin uzerinde; kurumsal bazda, herhangi bir ahlaki, sosyal, orfi gelenek/kanunun bulunmamasi.
  #112179 yurkino | 10 ay önce
   
 5. 5
  türkiye'de sadece kağıt üzerinde olandır.

  bir gün bir devlet dairesi müdürü "x hanım, topuklu ayakkabı giymek caiz değil. lütfen bir daha giymeyin" diyebilir.

  #122092 bachophile | 6 ay önce
   
 6. 6
  Türkiye'deki çoğu insanın iqsunun anlamaya yetmediği kavramdır.
  #122106 migfer tokmakel | 6 ay önce
   
 7. 7
  Laik olma durumu, laisizm.
  #122342 tdk | 6 ay önce
   
 8. 8
  Devlet ile din işlerinin ayrılığı, devletin, din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından yansız olması, laisizm.

  Örnek kullanım: Türkiye Cumhuriyeti, laikliği umdeleri arasına koymakla dini, tecavüzden, istismardan, menfaate, şerre alet etmekten kurtardı. (O. S. Orhon)
  #122343 tdk | 6 ay önce
   
 9. 9
  Elde rakı bardağı ile 'laiklik bee' deyip hafife alınmayacak kadar, değerli bir kavram.