1. 1
  yazım yanlışına sebebiyet veren sözcük.

  telaffuzda "hukuğa, hukuğu..." şeklinde ifade edilmesinde sakınca yoktur. lakin bu şekilde yazılmamalıdır.

  yazımı yanlış: hukuğa
  yazımı doğru: hukuka
  #27788 kesret | 2 yıl önce
   
 2. 2
  özel mülkiyet sahiplerinin oluşturduğu yönetici sınıfın bireysel değil genel çıkarlarının dile gelişidir. sömürücü toplumda hukuk, her şeyden önce, insanlar arasındaki ilişkilerde özel mülkiyetin çıkarlarını korur.

  hukuk, devletin iradesini dile getirdiği için insan davranışlarını bağlayıcı bir kurallar sistemi biçimine bürünmektedir.
  friedrich engels , devletin iradesini belirleyen faktörleri şöyle açıklıyor.

  "yönetici sınıf hangisi olursa olsun, sivil toplumun gereksinimlerinin, yasalar biçimine bürünerek genel geçerlik kazanması için devletin iradesinden geçmesi gereklidir... ama, bu sadece biçimsel olan iradenin (bireyin iradesi olduğu gibi devletinki de) içeriğinin ne olduğu ve bu içeriğin nereden geldiği sorusunu ortaya çıkarmaktadır. niçin şu istenmektedir de bir başka şey istenmemektedir? bu soruyu irdeleyecek olursak, modern tarihte, devletin iradesinin, tüm olarak, sivil toplumun değişen gereksinimleriyle; şu ya da bu sınıfın egemenliğiyle ve son kertede, üretici güçlerin gelişimi ve değişim ilişkileriyle belirlendiğini görürüz."

  kaynak:
  historical materialism on outline of marxist theory of society (1978)
  marx & engels selected works (vol. 1)
  #31674 cnr16o3syd18o5eo9o3 | 2 yıl önce
   
 3. 3
  arapçada hak kelimesinin çoğuludur. yani "haklar" anlamına gelir.
  #66497 endingcredits | 1 yıl önce
   
 4. 4
  16 temmuz 2016 tarihinde 2 bin 745 hakimin açığa alınması, türkiyede ne halde olduğunun, ne hale sokulduğunun en güzel kanıtıydı.
  #66644 cnr16o3syd18o5eo9o3 | 1 yıl önce