1. 1
    antik mısır'da ilah horus'un sol gözüne verilen isimdir. ay gözü de denir.

    horus'un gözünden hiçbir şeyin kaçmayacağı ifade edilir. bu sebepler 24 saat insanlarla bielikte olan güneş ve ay'ın horus gözü'yle ilişkilendirildiği söylenir. güneş söz konusu olduğunda ra'nın gözüyle de benzeştirilebilir.

    horus'un gözü tanrının tekliğini matematiksel olarak gösteren bir sembol. Bir bütün ikiye bölündüğünde 1/2 elde edilir. Bu da ikiye bölündüğü takdirde 1/4 elde edilir. İşleme bu şekilde hep ikiye bölme ile devam edilirse sırasıyla, 1/8, 1/16, 1/32 ve 1/64 elde edilir. Bunların tümü toplandığında ise 63/64 bulunur. Buradan şu sonuç çıkar: Bir bütün, sürekli olarak ikiye bölünmeye devam edilirse, toplam değerde, sonsuzluk hariç, hiçbir zaman bire, birliğe ulaşılamaz; yalnızca Mutlak (Tanrı) bir’dir. Horus’un gözü “glifler” denilen parçalardan oluşur ki, bu altı parça, sırasıyla, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64’ü ifade eder. oranlı glifler

    #133542 benjalin frankmin | 2 ay önce (  2 ay önce)