1. 1
    Etrafı peribolos denilen duvarla çevrelenmiş, bir ya da daha fazla tapınağı ve dinsel yapıyı içine alan kutsal alan. Sunak ve sınır(temenos duvarı) kutsal alanın asıl nitelikleriydi. Agora ya da şehrin tümü gibi eski kutsal alanlar da eklenen çeşitli yapılarla genişlemiştir. Arkaik çağın başından beri kutsal alanın girişi propylon(kapı yapısı) ile süslenirdi. Sunak, tapınak ya da tapınaklar, stoa gibi yapılar kutsal alanın içinde yer alırdı.
    #77853 astomkonte | 1 yıl önce