1. 4
  mimarisine bayıldığım yapılar. öyle etkileyici kiliseler var ki, çok küçük ve basit olanları bile şık.
  #69314 endingcredits | 1 yıl önce
   
 2. 3
  aslında bir bina değildir. bina olanı "kilise binası" olarak adlandırılması gerekir.

  grekçe'de "ekklesia" (çağırılanlar) kelimesinden türetilmiştir. grekçe'de kilise topluluklarına "ekklesia kuriake" denmektedir. bu ise "rabbin çağırılanları" anlamına gelir. ama bilindiği gibi hiçbir dilde uzun kullanımlar sevilmez. bu sebeple tamlama zaman içinde "kuriake" ve "ekklesia" olarak ayrı ayrı kullanılmaya başlanmış. kilise binalarına ise "kuriakon" denmeye başlanmış. kuriakon, daha çok resmi belgelerde geçse de; halk kilise binalarına ekklesia ve basilike (tanrı'ya ait) demeye devam etmiş.

  daha sonra "kuriakon" kelimesi gothlar sayesinde almanca'ya "chirihha" olarak geçmiş. oradan da avrupa dillerine geçmiş zaten.

  "katolik kilisesi" esasında katolik dünyasını refere eder. hatta kendileri 1.29 milyar üyesiyle şu anki en büyük kilisedir.
  #69313 touma seguchi | 1 yıl önce
   
 3. 2
  dünyanın en kalabalık nüfusa sahip dininin ibadet yerleri. ölçü olarak bizdeki cami'ye denk düşer. ulu cami gibi irice ve ehemmiyet arzedenleri katedral, mahalle mescidi gibi olanlar ise şapel olarak adlandırılır.
  ayrıca hristiyan inancının farklı kolları da kilise olarak adlandırılır. katolik kilisesi, ortodoks kilisesi, anglikan kilisesi gibi.
  #40932 laedri | 2 yıl önce
   
 4. 1
  hristiyanların ibadet etmek için toplandıkları yer.
  #16097 endingcredits | 2 yıl önce
   
. . .